2018-01-18

Wykaz Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego w województwie lubelskim

 

Lista Powiatowych Inspektoratów:

Lp.

Powiat

Powiatowy Inspektor

Siedziba

Nr telefonu

Adres e-mail

1.

bialski

Zbigniew Miszczuk

ul. Brzeska 41
21 – 500 Biała Podlaska

(083) 343 – 58 – 99

pinb_bp@poczta.onet.pl

2.

biłgorajski

Krystyna Król

ul. Bohaterów Monte Cassino 38

23 – 400 Biłgoraj

(084) 686 – 70 – 93

pinbbilgoraj@op.pl

3.

chełmski

Marzena Pomiankiewicz

Pl. Niepodległości 1

22 – 100 Chełm

(082) 562 – 75 – 78

pinb@powiatchelmski.pl

4.

hrubieszowski

Mateusz Malimon

Pl. Wolności 8

22 – 500 Hrubieszów

(084) 696 – 29 – 04

pinb.hrub@op.pl

5.

janowski

Sebastian Kiełbasa

ul. Zamoyskiego 59

23 – 300 Janów Lubelski

(015) 872 – 34 – 80

pinb_janow@wp.pl

6.

krasnostawski

Anna Wojtaszek

ul. Sobieskiego 3

22 – 300 Krasnystaw

(082) 576 – 66 – 43

pinbkrasnystaw@onet.pl

7.

kraśnicki

Marcin Kwiatek

Al. Niepodległości 10 A

23 – 204 Kraśnik

(081) 825 – 31 – 07, 825 – 04 – 40

krasnikpinb@wp.pl

8.

lubartowski

Alina Sawicka

ul. Szaniawskiego 64

21 – 100 Lubartów

(081) 854 – 54 – 45

pinb.lubartow@poczta.fm

9.

lubelski

Arkadiusz Mroczek

ul. Hipoteczna 3/10

20 – 027 Lublin

(081) 532 – 29 – 49

504-272-378

biuro@pinbpowiat.lublin.pl

10.

łęczyński

Andrzej Sapuła

Al. Jana Pawła II 95

21 – 010 Łęczna

(081) 752 – 32 – 33

pinb.leczna@neostrada.pl

11.

łukowski

Grzegorz Załuski

ul. Piłsudskiego 14

21 – 400 Łuków

(025) 798 – 97 – 41

pinblukow@wp.pl

12.

opolski

Grażyna Legwant

ul. Parkowa 2

24 – 300 Opole Lubelskie

(081) 827 – 27 – 32

pinbopole@op.pl

13.

parczewski

Bożena Siatka

ul. 11 Listopada 62

21 – 200 Parczew

(083) 355 - 14 – 35

pinbparczew@wp.pl

14.

puławski

Elżbieta Dudzińska

Al. Królewska 19

24 – 100 Puławy

(081) 886 – 11 – 10

pinbpulawy@interia.pl

15.

radzyński

Agnieszka Bakuła

ul. Ostrowiecka 18

21 – 300 Radzyń Podlaski

(083) 352 – 74 – 15

pinbradzyn@pra.pl

16.

rycki

Marek Bany

ul. Wyczółkowskiego 10 a

08 – 500 Ryki

(081) 865 – 32 – 11

pinbryki@wp.pl

17.

świdnicki

Rafał Szunke

Al. Lotników Polskich 1

21-045 Świdnik

(081) 468 – 70 – 78

pinb10@o2.pl

 

18.

tomaszowski

Paweł Matuszak

ul. Lwowska 68

22 – 600 Tomaszów Lubelski

(084) 664 – 31 – 90

pinb.tomaszow@wp.pl

 

19.

włodawski

Krzysztof Wojtal

Al. J. Piłsudskiego 64

22 – 200 Włodawa

(082) 572 – 58 – 98,

572 – 30 – 06

pinb_w@op.pl

20.

zamojski

Ireneusz Rączka

ul. Partyzantów 3

22 – 400 Zamość

(084) 627 – 28 – 41

pinbwzamosciu@op.pl

 

Lista Miejskich Inspektoratów:

Lp.

Miasto

Powiatowy Inspektor

Siedziba

Nr telefonu

Adres e-mail

1.

Biała Podlaska

Jerzy Wójcik

ul. Piłsudskiego 5/7

21 – 500 Biała Podlaska

(083) 342 – 02 – 72

pinb.bialapodlaska@onet.eu

2.

Chełm

Jacek Osmoła

Pl. Niepodległości 1

22 – 100 Chełm

(082) 562 – 75 – 81,

- 82, - 83

pinb.miasta.chelma@poczta.fm

3.

Lublin

Anna Ewa Ostańska

ul. Chopina 5

20 – 026 Lublin

(081) 534 – 47 – 73,

534 – 47 – 72

sekretariat@pinb.lublin.pl

4.

Zamość

Lesław Bartoszek

ul. Kolegiacka 14

22 – 400 Zamość

(084) 639 28 - 22

pinb@pinb.zamosc.pl

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się