2019-01-17

Wykaz pracowników

Wykaz pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lublinie

 

Dariusz Balwierz

Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

                                                                           nr pokoju: 637                                                   

telefon: 081 534-71-84 (-85)
email: sekretariat@lublin.winb.gov.pl

 

 

Agnieszka Marek

p.o. Zastępcy Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego

nr pokoju: 637

telefon: 081 534-71-84 (-85)

email: sekretariat@lublin.winb.gov.pl

 

 

 

Edyta Kalbarczyk - Główny Księgowy

nr pokoju: 602

tel. wew. 12
email:
gk@lublin.winb.gov.pl

 

 

Inspektor Ochrony Danych

email: iod@lublin.winb.gov.pl

 

 

 

Katarzyna Cholewa

Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych

nr pokoju: 620

tel. wew. 20

 

 

Jacek Leńczuk - Radca Prawny

nr pokoju: 630

tel. wew. 30

 

 

Wydział Finansów i Organizacji (FIO)

k.ogolna@lublin.winb.gov.pl

 

 

Edyta Kalbarczyk -GK      

nr pokoju: 602

tel. wew. 12

Anna Jaworska – BHP       

nr pokoju: 605

tel. wew. 13

Anna Kamińska – FK

nr pokoju: 605

tel. wew. 35

Anna Margalska – OA

nr pokoju: 603

tel. wew. 31

Agnieszka Sekrecka – KB

nr pokoju: 605

tel. wew. 13

Joanna Warda – Sekretarka

nr pokoju: 637

tel. wew. 37

 

 

Wydział Inspekcji i Kontroli (WIK)

 

 

Jacek Horszczaruk - Naczelnik  – XI

nr pokoju: 632

tel. wew. 32

Aleksander Błaszczyk – XIII

nr pokoju: 622

tel. wew. 22

Jerzy Domański – IX

nr pokoju: 615

tel. wew. 15

Krzysztof Ignatiuk

nr pokoju: 606

tel. wew. 16

Piotr Lewiński – XVIII

nr pokoju: 621

tel. wew. 21

Luiza Makarewicz – XVI

nr pokoju: 601

tel. wew. 11

Artur Małecki – XIX

nr pokoju: 615

tel. wew. 15

Tadeusz Taszkun – XII

nr pokoju: 606

tel. wew. 16

Marta Węgrzynowicz – XXVIII

nr pokoju: 607

tel. wew. 17

 

 

Wydział Kontroli Wyrobów Budowlanych (WKW)

 

 

Anna Luk – Naczelnik  – XXVII

nr pokoju: 634

tel. wew. 34

Katarzyna Cholewa – XXIII

nr pokoju: 620

tel. wew. 20

Marta Kowalska

nr pokoju: 620

tel. wew. 20

Magdalena Litwinek-Skiba – XXIV

nr pokoju: 609

tel. wew. 18

Magdalena Piątek – XXVI

nr pokoju: 609

tel. wew. 18

 

 

Wydział Orzeczniczo – Prawny (WOP)

 

 

Dominik Stawecki – Naczelnik – III

nr pokoju: 633

tel. wew. 33

Alicja Borodziej – VII

nr pokoju: 628

tel. wew. 28

Eugeniusz Furmaniak – V

nr pokoju: 627

tel. wew. 27

Alicja Kokowicz – II

nr pokoju: 629

tel. wew. 29

Łukasz Korczyński – I

nr pokoju: 628

tel. wew. 28

Katarzyna Prokop – XXV

nr pokoju: 623

tel. wew. 23

Irmina Rudakowska – VI

nr pokoju: 623

tel. wew. 23

Ewa Mazurek - Serwicka – XIV

nr pokoju: 624

tel. wew. 24

Teresa Sankowska – XXI

nr pokoju: 624

tel. wew. 24

Marta Sobczuk - Gil

nr pokoju: 624

tel. wew. 23

Piotr Wójtowicz – VIII/X

nr pokoju: 626

tel. wew. 26


 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się